Rotavdrag

Skattemyndigheten har tillsammans med Svep (Svenska värmepumpsföreningen) beslutat att 25% av det totala priset för en luft/luftvärmepump kan klassas som arbetskostnad. Av dessa 25% får du dra av 50% i ROT avdrag.

Vid installation av luft/vatten- eller bergvärme, anses 30% av det totala priset vara arbetskostnad som du får dra av 50% i ROT avdrag.

ROT avdrag kan endast göras vid installation eller vid ett utbyte av värmepump, och kan alltså inte nyttjas vid underhållsservice eller reparation. Se citat nedan från Skatteverket.

”Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.”

Vid din beställning ber vi om att få ditt personnummer och Fastighetsbeteckning. Vi drar av ROT avdraget direkt på din faktura, och du betalar endast in beloppet där ROT avdrag är gjort. Så snart din betalning kommit oss tillhanda kan vi ansöka om ditt ROT avdrag. Om vi skulle få avslag från Skatteverket, ombeds du att inbetala det avdrag som är gjort.

Kontakta oss

Vi vill gärna ha kontakt med dig. Vänligen fyll i nedanstående så hör vi av oss snarast.