Produkter

Kvartsvärme/Altanvärme
Med kvartsvärme får du behaglig värme i samma ögonblick som du sätter på din värmare. Kvartsvärmare ≫
Bergvärmepump
Den stabilaste energiavgivningen och den bästa verkningsgraden vid kalla vintrar.
Bergvärme ≫
Frånluftsvärmepump
Våra frånluftvärmepumpar från Nibe återvinner energi ur ventilationluften.
Frånluftsvärmepumpar ≫ 
Luft-luft värmepump
Energin tas gratis från luften utomhus och omvandlar den till skön, billig och miljövänlig värme inomhus.
Luft-luft värmepumpar ≫
Luft-vatten värmepump
För dig som har eller planerar att installera vattenburen värme i huset.
Luft-vatten värmepumpar ≫ 
Luftrenare
Förbättra din inomhusmiljö med luftrenare.
Luftrenare ≫