Archives

Monthly Archive for: ‘februari, 2018’

Skön värme. Alltid.

När gjordes en underhållsservice på din värmepump senast?
 Din värmepump förlorar ca. 10-25% av sin energieffektivitet varje vintersäsong.
 Tillverkarna anser att service bör utföras minst varannat år men vår erfarenhet visar att var tredje år är lagom om värmepumpen är rätt dimensionerad och inte är installerad på en speciellt utsatt plats.
 Ring Energiråd AB och boka en underhållsservice nu, så sparar du pengar på en högre energieffektivitet och ökar livslängden på din värmepump.